Lauksaimniecības zemes pārveidošana par atpūtas zemi

Kā reģistrēt lauksaimniecības zemes gabalu nomai un kādas ir procedūras pazīmes

Dzīvojamās ēkas celtniecība uz lauksaimniecības zemes ir atļauta saskaņā ar tiesību aktiem. Šādu teritoriju izmantošanas noteikumus un nosacījumus reglamentē Krievijas Federācijas zemes kodeksa noteikumi.

Tiesiskais regulējums

Zemes kodekss klasificē septiņas zemes gabalu kategorijas pēc to atļautās izmantošanas:

 • apmetnes;
 • lauksaimniecības zemes gabali;
 • industriālās zonas;
 • īpaši aizsargājamās teritorijas;
 • meži;
 • akvatorijas;
 • rezerves zemes.

Federālajā likumā Nr. 101 lauksaimniecības zemes ir sadalītas divos darbības veidos:

 • lauksaimniecībai;
 • personīgai lauksaimniecībai un dārzkopībai.

Pirmā tipa zemes gabalos ir aizliegta apbūve. Citu ēku būvniecībai otrā tipa teritorijās vispirms jāizpēta likumdošanas normas.

Lai uzceltu māju uz zemes gabaliem lauksaimniecības vajadzībām, jāievēro šādi noteikumi:

 • mājokļi tiek būvēti vienai ģimenei;
 • vietnei jāatrodas SNT;
 • uzbūvētajā ēkā stāvu skaits ir ne vairāk kā trīs.

Uzceltā objekta neatbilstība visiem nosacījumiem ir pamats tā atzīšanai par nelikumīgu.

Ko var uzbūvēt uz lauksaimniecības zemes

Sākums »Zeme» Lauksaimniecības zemes pārveidošana par atpūtas

Atpūtas zemes ir teritorijas, ko izmanto atpūtai, tūrisma vajadzībām, vai arī organizācijas, kuru darbības ir saistītas ar sportu un atpūtu. Uz tiem tiek uzcelti dažādi objekti, kas kalpo darba organizēšanai šajās teritorijās: parki, sanatorijas, kempingi, brīvdienu mājas un citas būves. Gar tiem ir izvietoti tūristu maršruti un takas. Šo zemju izmantošana citiem mērķiem ir stingri aizliegta.

Šiem nolūkiem vispiemērotākās platības lauksaimniecības vajadzībām. Bet zemes nodošanas atpūtas kategorijai process prasa daudz laika un pūļu, jo to organizēt ir diezgan grūti.

Papildus lūgumam, kas iesniegts īpašai pašvaldības iestādei, kas nodarbojas ar šiem jautājumiem, un nepieciešamo dokumentu vākšanai, kuros jāiekļauj personu apliecinoši dokumenti un jāapstiprina zemes tiesības, ir jāveic arī valsts ietekme uz vidi. novērtējums. Lai iegūtu pārvietošanās atļauju, ir jānorāda arī pietiekams pamatojums un jāiziet liels skaits apstiprinājumu.

Kā pārveidot lauksaimniecības zemi par atpūtas zemi

Tiesību akti paredz, ka lauksaimniecības vajadzībām paredzētos zemes gabalus var izmantot kravas automašīnu, dārzkopības un lauksaimniecības vajadzībām. Un šādu kvotu pārvietošanu uz citu kategoriju var veikt tikai izņēmuma gadījumos.

Tie ietver:

 • zemes apstrādes pārtraukšana sakarā ar nepieciešamību novērst piesārņojumu vai atjaunot augsnes auglību;
 • lauksaimniecības darbiem paredzēto zemes īpašumu nodošana aizsargājamo dabas objektu kategorijai vai piešķiršana tiem atpūtas valsts zemju statusam;
 • zemes apmešanās pie pilsētām un citām apdzīvotām vietām;
 • zemes izmantošana rūpniecības vajadzībām, ja nav iespējams iesaistīties šajā darbībā citu objektu teritorijā;
 • Zemes nodošana ūdens vai meža fondam, lai novērstu to degradāciju;
 • struktūru būvniecība saskaņā ar valdības pieņemtajiem starptautiskajiem līgumiem vai federālajiem projektiem;
 • tādu teritoriju izmantošana, kuras klasificētas kā lauksaimniecības iecelšanas vietas, valsts drošības un aizsardzības nodrošināšanai, ja to piespiež esošā ģeopolitiskā situācija;
 • zemes atjaunošana un nodošana sabiedrības vajadzībām vai derīgo izrakteņu atradņu izpēte;
 • objektu būvniecība ekonomiskiem mērķiem, kas paredzēti sabiedrisko un patērētāju pakalpojumu sniegšanai.

No iepriekš minētā izriet, ka teritorijas, kas iekļautas lauksaimniecības darbiem paredzētās zemes kategorijā, tiek izmantotas tikai pašvaldību vai valsts vajadzībām vai tādu darbību īstenošanai, kurām tās ir tieši paredzētas.

To teritoriju sarakstā, kuras valsts īpaši aizsargā, ir iekļauti piešķīrumi, kas jāaizsargā no nepareizas izmantošanas vai izsīkšanas. Šajā kategorijā ietilpst zemes, kurām ir vēsturiska vai kultūras vērtība, kā arī atpūtas vietas.

Īpaši aizsargājamo zemes gabalu nodošana ir iespējama tikai tad, ja tie zaudē savu zinātnisko, kultūras, atpūtas vai vēsturisko vērtību.

Aizsardzības darbību veikšanas kārtība ir noteikta Krievijas Federācijas zemes kodeksa noteikumos un dažos citos normatīvajos aktos, kurus pieņēmušas izpildvaras iestādes. Ir gadījumi, kad citu kategoriju zemes tiek nodotas īpaši aizsargājamām.

Bezmaksas juridiska konsultācija

Apdzīvotās zemes ir zemes teritorijas, kurās plānots būvēt pilsētas un lauku apdzīvotās vietas, attīstot nepieciešamo infrastruktūru. Šādas zemes apzīmē ar robežām, kuru uzdevums ir nošķirt tās no cita veida zemes.

Cienījamie lasītāji! Mūsu raksti runā par tipiskiem juridisko jautājumu risināšanas veidiem, taču katrs gadījums ir unikāls.

Ja vēlaties uzzināt, kā atrisināt konkrēto problēmu, sazinieties ar tiešsaistes konsultanta veidlapu pa labi vai zvaniet pa tālruni +7 (495) 725-58-91. Tas ir ātri un bez maksas!

Krievijas likumdošanā ir noteikta atsevišķa procedūra to darbībai. Šis rīkojums ir cieši saistīts ar zemes zonējumu. Šīs teritorijas ir sadalītas atsevišķās zonās. Šādu zonējumu regulē noteikts normatīvais regulējums.

Ja persona ir valstij vajadzīga zemes gabala īpašniece, viņu bez kavēšanās arestēs. Šajā gadījumā ir zemes gabalu iegādes programma.

Apdzīvotās vietas zemes izmantošana

Uz katru zonu attiecas noteiktas prasības, pamatojoties uz kurām tiek noteikta robeža un pieļaujamās darbības veids.

Zemes sastāvs

Lai nākotnes apmetņu iedzīvotāji varētu ērti un harmoniski dzīvot, apdzīvotās vietas ir pakļautas obligātajam zonējumam. Tie ietver:

 • zonas militāriem objektiem;
 • zonas īpašām vajadzībām;
 • industriāls;
 • lauksaimnieciskā ražošana;
 • teritorijas infrastruktūras attīstībai;
 • atpūtas vietas;
 • sabiedrība un uzņēmējdarbība;
 • apdzīvotas vietas.

Šādu vietni var nomāt fiziskas un juridiskas personas, rīkojoties saskaņā ar noteikto kārtību.

Nomas pieteikšanās procedūra ir atkarīga no tā, no kā zeme ir iegādāta.

Tiesiskais regulējums

Saskaņā ar Civilkodeksa 130. pantu zemes gabals tiek pielīdzināts nekustamajam īpašumam. Jautājumus, kas saistīti ar lauksaimniecības zemi, reglamentē Zemes kodeksa 14. nodaļa, un zemes gabalu, kas ir pašvaldības vai valsts īpašums, nodrošināšanu reglamentē 5. nodaļa.

Būtiskākie zemes nomas noteikumi ir uzskaitīti RF LC 22. pantā.

Lauksaimniecības zemes noma

Lauksaimniecības zeme - teritorijas, kas nav saistītas ar apdzīvotām vietām. Teritorijas ar meža plantācijām, ūdenstilpēm un lauksaimniecības zemi ir populāras uzņēmējdarbības jomas.

Nomas objekts ir zemes gabals ar skaidrām robežām. Bez zemes apsekojuma nebūs iespējams noskaidrot, kura daļa īrnieks izmanto. <

nomas līgumu nevar mainīt pieļaujamās zemes izmantošanas veidu. Šādas izmaiņas ir pielīdzinātas neatļautām tiem, kas apdraud administratīvo atbildību. <

Kam ir tiesības saņemt zemes gabalu?

Bezmaksas juridiskās konsultācijas par nekustamo īpašumu - Līgumi, darījumi, izrakstīšanās / reģistrēšanās

Visām zemēm attiecas obligāts sadalījums saskaņā ar to paredzēto mērķi, kura laikā tie ir piešķirti noteiktus statusus. Papildus galvenajai kategorijai vietnei tiek piešķirta noteikta veida pieļaujamā lietošana, ko īpašnieks, veicot savu darbību, jāatbilst. <

Cienījamie lasītāji! Mūsu raksti runā par tipiskiem juridisko jautājumu risināšanas veidiem, bet katrs gadījums ir unikāls. <

Ja vēlaties uzzināt, kā atrisināt savu īpašo problēmu - sazinieties ar tiešsaistes konsultanta veidlapu pa labi vai zvaniet pa tālruni +7 (495) 725-58-91. Tas ir ātri un bez maksas! <

lauksaimniecības zemēm ir izveidots īpašs aizsardzības režīms, jo to nozīme cilvēku dzīvē. Tātad, kas ir lauksaimniecības zeme un kā to var izmantot? <

Lauksaimniecības zemes kategorijas koncepcija un sastāvs

Šīs zemes ietver labākās auglīgās augsnes valstī un tiek izmantoti kā galvenie ražošanas līdzekļi. Tas ir iemesls, kāpēc valsts ir nenogurstoši uzraudzīt ievērošanu noteikumu to izmantošanu īpašnieki, un tiesības uz savu šādu zemi regulē vairāki noteikumi. <

Lauksaimniecības zeme ir: <

 • zeme, kas paredzēta lauksaimniecības vajadzībām - augu materiālu vai pārtikas ražošanai;
 • zeme, kas atrodas ārpus norēķiniem.
 • <

  Šajā kategorijā ietilpst: <

  • konstrukcijas un ēkas, ko izmanto uzglabāšanai, primārai apstrādei, lauksaimniecības produktu ražošanai (lifti, straumes, barns utt.);
  • zeme, ko aizņem meža stādījumi, kas aizsargā vietnes no negatīvas ietekmes;
  • saimniecības ceļi;
  • Komunikācijas uz vietas;
  • lauksaimniecības zeme;
  • Ūdens, piemēram, zivju audzēšanai.
  • <

Populāri ziņojumi.
SPORTAM NAV Robežu. Metodiskie un informatīvie materiāli MBUK "Centrālā pilsētas slimnīca"

Kā nokļūt GLK "Gora Belaya" ar automašīnu vai sabiedrisko transportu. Slēpošanas centra nogāzes, nogāzes un pacēlāji. Kafejnīcas, viesnīcas un izklaides kompleksa teritorijā.

 • . 20 protokols
Jaunzēlandes kūrorti

Jaunzēlandes kūrorti Klusā okeāna dienvidrietumos atrodas Jaunzēlande - salu valsts ar maigu jūras klimatu. Jaunzēlandes teritorijā ietilpst pietiekami divi

 • . 19 protokols
Mēs izmantojam sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka mēs sniedzam Jums labāko pieredzi mūsu mājas lapā. Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.
Ļaujiet sīkfailiem.