Lauku mājas būvniecības subsīdija

Importa aizvietošanas process, kas sākās pēc sankciju ieviešanas pret Krievijas Federāciju, turpinājās 2020. gadā. Valsts programma tika pieņemta, pamatojoties uz Krievijas Federācijas valdības dekrētu 2012. gada 14. jūlija Nr 717 . Tā mērķis ir atbalstīt lauksaimniecības darbības. Programmas ilgums: 2013 - 2025 <

, lai stimulētu privātās saimniecības uz ilgtspējīgu attīstību un formalizāciju, valsts ir veikusi pasākumus materiālam atbalstam. Šis atbalsts sastāv no dotāciju piešķiršanas lauksaimniecības attīstībai. Tomēr ne visi pilsoņi var saņemt subsīdijas. <

Vispārīga informācija

Lejupielādēt un drukāt bez maksas <

Krievijas Federācijas valdības rezolūcija 14.. 12, Nr. 717 <

Dotāciju veidi

subsīdijas iesācēju audzētājam ir sniegta daudzās jomās. Šeit ir daži no tiem: <

 • Lauksaimniecības tehnikas iegāde;
 • līdzekļi lauksaimniecības dzīvnieku iegādei;
 • Kompensācija (ne pilnībā) ražošanas iekārtu būvniecībai (piemēram, rūpnīca piena produktu ražošanai);
 • līdzekļi modernizācijai saimniecībā (piemēram, lai iegādātos mūsdienu aprīkojumu);
 • par zemes gabalu iegādi no lauksaimniecības zemes;
 • Kompensācija par nomas maksājumiem (burtiski - noma par atsevišķu maksu);
 • Par stādīšanas materiāla iegādi utt
 • <

  Iesācējs lauksaimnieks var paļauties uz vairākām iespējām, lai atbalstītu valsti uzreiz, ja viņš atbilst visām esošajām prasībām. <

  Ne tikai iesācējs lauksaimniecības uzņēmējs var saņemt subsīdiju, bet arī esošo, kam nepieciešama palīdzība, izstrādājot savu biznesu. Prasības visiem kandidātiem ir vienādi. <

  Kā saņemt palīdzību [IMG0] @@:

  Kad kļuva skaidrs, ka Eiropas un amerikāņu sankcijas pret Krieviju drīz nebūtu atcelta, valdība sāka aktīvi atbalstīt lauksaimniecības nozari finanšu un informatīvajos ziņā, lai pārtikas preču veikali tiktu piepildīti ar vietējiem pārtikas produktiem. Zemkopības ministrija iesniedza priekšlikumu piešķirt finansējumu lauksaimniecības attīstībai reģionos, un valdība to apstiprināja, pateicoties vairāk nekā 17 miljardiem rubļu tika piešķirti no budžeta, lai atbalstītu lauksaimniecības nozari. Apdomēsim, kādas subsīdijas lauksaimniecības attīstībai var izdot 2021. gadā, un kādi nosacījumi ir jāizpilda par to. <

  Kādam nolūkam ir lauksaimniecības subsīdijas attīstībai @@:

  pašreizējā ekonomiskā situācija un grūtības, kas saistītas ar lauksaimniecības uzņēmējdarbības darbību, neļauj lauksaimniekiem tikt galā ar savu uzņēmumu attīstību un paplašināšanu - viņiem ir jāmeklē valdības palīdzība. Lai dažādotu Krievijas ražošanas tirgu ar vietēji ražotu pārtiku, valsts katru gadu piešķir budžeta līdzekļus, lai finansētu problemātiskas lauksaimniecības jomas. Galvenie palīdzības pasākumi ietver: <

  • pielāgošana budžeta politiku, kuras mērķis ir piešķirt papildu ieguldījumus lauksaimniecības nozarēs. Iestādes vispirms noskaidro, kuras nozares ir augstākās prioritātes, pēc kura tās piešķir subsīdijas pret aizdevumu procentu likmēm agro-rūpniecības kompleksa attīstībai, kompensācija saskaņā ar nomas līgumiem, kas izdoti par nepieciešamo aprīkojumu.
  • Budžeta subsīdijas, kas izteiktas mērķtiecīgajā lauksaimniecības produktu pārdošanas apjomā sliktā ražas laikā. Ir arī iespējams sniegt kompensāciju lauksaimniekiem zaudēto peļņu, vienlaikus satur sociāli nozīmīgu produktu izmaksu pieaugumu.
  • Aizdevumu nodrošināšana ar preferenciālām likmēm, prioritāriem ieguldījumiem lauksaimniecības projektos, īpašu apdrošināšanas formu izstrāde (pret ciltsraksta lopkopības zudumu, pret bojājumiem kultūraugiem, audzējot riskantas lauksaimniecības zonās).
  • plānot nākotnes ieguldījumus lauksaimniecības nozarē, padarot prognozes par to attīstību, attīstot atbalsta projektus.

  Kuras darbības jomas tiek uzskatītas par prioritātēm

  Aktīvā atbalsta programma lauksaimniecībai ir paredzēta 2013. – 2021. Tiek pieņemts, ka līdz tam laikam nozare nostiprināsies un paplašināsies pati.

  Lauksaimniecības ražošanas apgabala finansēšanai ir šādi mērķi:

  • pamestu vai tukšu zemes gabalu apbūve;
  • jaunu darba vietu un darba vietu radīšana;
  • algu līmeņa paaugstināšanās nozarē; <
  • preču tirgus paplašināšanās;
  • importēto produktu (īpaši gaļas un piena produktu) aizstāšana ar vietējiem.

  Pirms finansējuma piešķiršanas iestādes pēta lauksaimniecības nozaru nozīmi pašreizējā valsts ekonomikā. Pašlaik vissvarīgākās jomas ir:

  • novatoriska attīstība, lauksaimniecības ražošanas ciklu modernizācija;
  • palīdzība mazo saimniecību un zemnieku saimniecību atvēršanā un paplašināšanā;
  • palīdzība lauksaimniekiem, kas specializējas augkopībā;
  • lauksaimniecības produktu tirdzniecības līniju izstrāde;
  • pārstrādes uzņēmumu atvēršana;
  • palīdzība gaļas un piena liellopu audzēšanas un lopkopības organizēšanā;
  • zemes ierīcības plāna izstrāde;
  • lauksaimniecības zemes meliorācija.

  Lauksaimniecības attīstības subsīdiju veidi

  Ne tikai jaunām ģimenēm pilsētā, bet arī laukos ir grūti iegādāties pašiem savu mājokli. Tāpēc valsts sniedz finansiālu atbalstu tām krievu kategorijām, kuras vēlas dzīvot un strādāt laukos.

  Kam pienākas subsīdija mājas celtniecībai lauku apvidū, kā to iegūt un kā to darīt, izdomāja Brobank speciālists.

  Informācija atjaunota 01. datumā. 21. Visi dati ir aktuāli ar jaunākajām izmaiņām. Beigās raksts tiek papildināts ar oficiālu dokumentu.

  Kas saņems valsts atbalstu

  Tikai Krievijas Federācijas pilsoņi var saņemt subsīdiju mājokļu celtniecībai lauku apvidos. Ārvalstnieki varēs saņemt šo pabalstu, ja viņi oficiāli apstiprinās valsts iekšienē pārvietoto personu statusu.

  2021. gadā valsts atbalstu mājas celtniecībai lauku apvidos var saņemt visi, kas pieder kategorijai, kurai nepieciešami labāki mājokļa apstākļi. Ja šis statuss netiks apstiprināts, vietējais budžets atteiks subsīdiju.

  Dažām struktūrām ir papildu nosacījumi subsīdiju piešķiršanai. Bet vispārīgas prasības:

  • pastāvīgā dzīvesvieta reģionā, no kuras budžeta tiks piešķirta nauda;
  • klātbūtne vismaz 30% no nākotnes mājokļa izmaksām, to var aizņemties naudu; <
  • pieder pie vienas no tām pilsoņu kategorijām, kurām ir tiesības uz šo subsīdiju.

  Krieviem, kuri strādā saskaņā ar darba līgumiem lauku apvidos un tur pastāvīgi dzīvo, ir priekšrocības salīdzinājumā ar citām subsīdiju pretendentu kategorijām. Maksājumi nāk no federālā un vietējā budžeta.

  Lai pretendētu uz valsts atbalstu ciemata vai ciemata mājas celtniecībā, jaunajiem profesionāļiem:

  • strādā vai plāno vismaz 5 gadus strādāt laukos agrorūpnieciskajās organizācijās saskaņā ar iegūto specialitāti;
  • pastāvīgi dzīvo vai plāno dzīvot laukos;
  • jāuzlabo mājokļa apstākļi.

  Jaunajiem speciālistiem jāstrādā veselības aprūpes, izglītības, sociālo pakalpojumu, kultūras, fiziskās kultūras un sporta jomā. Programmā piedalās tikai personas. Divreiz nevar saņemt subsīdiju. Pēc naudas piešķiršanas no budžeta tie jāizlieto 6 mēnešu laikā, pretējā gadījumā valsts var atņemt izsniegtos līdzekļus.

  Valsts atbalsta iespējas

  Pilsonis ar zemes gabalu var vadīt personīgo palīgsaimniecību. Ja viņš vēlas attīstīt privātās mājsaimniecības zemes gabalus, tad viņam ir tiesības rēķināties ar valsts finansiālo atbalstu. Ir svarīgi zināt, kādiem mērķiem un kam paredzēti šādi maksājumi.

  Kas ir subsīdija privātmājas gabaliem

  Valsts atbalsta programma personīgo meitas zemes gabalu īpašniekiem pastāv kopš 2013. gada. Tā paredz līdzekļu piešķiršanu lauksaimniekam, lai viņš varētu attīstīt savus privātos mājokļus. Tas ir izdevīgi gan zemes īpašniekiem, gan valstij.

  Likumdošanas bāzes gads

  Saskaņā ar Art. Federālā likuma "Par personīgajiem meitas zemes gabaliem" 7 ir izstrādāti pasākumi, kas paredzēti, lai palīdzētu cilvēkiem, kuri vada privātās mājsaimniecības zemes gabalus.

  Šis likums dod tiesības konkrētām teritoriālām vienībām veikt citus pasākumus, kuru mērķis ir attīstīt privātās mājsaimniecības zemes gabalus.

  Tas viss ir īpaši svarīgi sankciju laikā, jo šie pasākumi stimulē Krievijas meitas saimniecību attīstību, veicina ātrāko importa aizstāšanu.

  Likumdošanas bāzē teikts, ka nav nepieciešams formalizēt privātās mājsaimniecības zemes gabalus. Saimnieciskās darbības sākums noteiktā vietā ir likumīgs no brīža, kad pilsonis kļūst par zemes īpašnieku un reģistrē šo teritoriju sev.

  Palīdzības noteikumi

  Lai nodrošinātu finansiālu atbalstu no valsts, lai varētu saņemt bezmaksas subsīdiju personīgai saimniecībai, pilsonim jāpieder zemes gabals, kura lielums nepārsniedz 0. hektāru. Dažos reģionos tika pieņemts lēmums šo skaitli palielināt 5 reizes (bet ne vairāk).

  Attiecīgajam zemes gabalam ir jābūt lauksaimniecības mērķim. Tas ir, tas nevar attiekties uz lauka zemēm, uz kurām ir aizliegts būvēt mājas. Lauksaimniecībā šādus objektus ir likumīgi būvēt. Bet šīm ēkām vajadzētu būt vienai ģimenei - ne vairāk.

  Vissvarīgākais no speciālistiem par tēmu: "Kā saņemt subsīdijas lauku apvidos." Šeit jūs varat atrast pilnīgu informāciju par šo jautājumu. Datu atbilstība 2020. gadam, lūdzu, sazinieties ar dežurējošo speciālistu.

  Mājokļa subsīdijas

  Daudzām ģimenēm mājokļu problēma ir diezgan aktuāla. Atsevišķām cilvēku kategorijām risinājums var būt subsīdijas iegūšana mājokļu celtniecībai. Šīs federālā līmeņa programmas mērķis ir nodrošināt mērķtiecīgu sertifikātu, kas paredzēts nekustamā īpašuma pirkšanas atvieglošanai.

  Nosacījumi, ar kādiem piešķir mājokļa subsīdijas

  Sniegto subsīdiju apjoms un gadījumi, kad tie ir nepieciešami, tiek noteikti likumdošanas līmenī. Tomēr atkarībā no dzīvesvietas reģiona var būt dažas atšķirības. Praksē tiek ņemtas vērā katra konkrētā gadījuma iezīmes. Programma ir paredzēta tām pilsoņu kategorijām, kuras nespēj patstāvīgi uzlabot savus dzīves apstākļus, lai tie atbilstu noteiktajiem standartiem (jo īpaši attiecībā uz skaitītāju skaitu, kas būtu jānokrīt katram ģimenes loceklim).

  Ir vairākas iespējamās mērķa jomas subsīdiju izmantošanai mājas celtniecībai: mājas pašbūvēšana vai trešo personu organizāciju, kas sniedz būvniecības pakalpojumus, iesaistīšana. Atkarībā no tā var būt dažāda veida subsīdijas: vai nu kā kompensācija par izdevumiem, vai kā līdzekļi būvniecībai. Valsts piešķirto subsīdiju var izmantot kā ieguldījumu mērķtiecīgam aizdevumam. Lai to izdarītu, bankai ir jāiesniedz sertifikāts subsīdijas saņemšanai.

  Sniegto maksājumu apjoms ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, starp kuriem ir likumdošanas līmenī noteiktā dzīvojamo nekustamo īpašumu nodrošināšanas norma un nekustamā īpašuma kvadrātmetra tirgus cena. Paturiet prātā, ka, lai saņemtu subsīdijas mājas celtniecībai, ir rinda, tāpēc ir vērts plānot, ka kādu laiku būs jāgaida sertifikāts. Atšķirība procentos, ko sedz valsts finansējums, var būt diezgan ievērojama: tā var svārstīties no 10 līdz 70% no kopējām radītajām izmaksām.

  Kas var pretendēt uz mājas celtniecības subsīdiju?

  Galvenās prasības ietver šādas prasības: Krievijas Federācijas pilsonība, pastāvīga dzīvesvieta tās teritorijā, būt fiziskai personai, nevis juridiskai personai. Atkārtota dalība programmā, lai iegūtu citu sertifikātu, ir aizliegta. Lūdzu, ņemiet vērā, ka valsts kompensē tikai daļu no kopējām mājokļa izmaksām. Nav nejaušība, ka subsīdija būvniecībai lauku apvidos daudziem ir pievilcīga iespēja, jo šī iespēja ir pieejamāka nekā mājokļu pirkšana pilsētas robežās, un tā ietver arī līdz 70% izmaksu segšanu.

  Bezatlīdzības subsīdija ir pieejama tikai noteiktām pilsoņu kategorijām, kas ir apstiprināta federālā līmenī, taču atkarībā no vietējo pašvaldību lēmuma tā var mainīties, ja ir programmas, kas tiek sponsorētas no reģionālā budžeta.

  Mājokļu celtniecības subsīdijas mērķis ir palīdzēt šādām iedzīvotāju grupām:

Populāri ziņojumi.
Medicīnas vietņu popularizēšana

Mēs izstrādājam klīnikas medicīnas vietnes reklamēšanas stratēģiju un to īstenojam. Zvaniet, lai pasūtītu pakalpojumus +7 495 7263543!

 • . 19 protokols
Sociālie mediji kā efektīvs mārketinga rīks sapulču nozarē

Kā palielināt pārdošanas apjomu par 15%, izmantojot ierakstu sociālajos tīklos? Kā iegūt pusmiljonu rubļu ar vienu publikāciju slēgtā grupā? Kas ir liels konkurss un audekls? Kursu #prtalk un PRPraktika autore Vera Trakhimoviča ar Pressfeed dalījās ar sociālo tīklu reklamēšanas rīku bez budžeta.

 • . 16 protokols
Mēs izmantojam sīkdatnes
Mēs izmantojam sīkdatnes, lai nodrošinātu, ka mēs sniedzam Jums labāko pieredzi mūsu mājas lapā. Izmantojot tīmekļa vietni, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai.
Ļaujiet sīkfailiem.